Volver atrás Siguiente
Nota Legal

Nota Legal -

El lloc web i el domini www.effimer.com corresponen a Koly Commodities s.l.], amb CIF B61536769 i domicili a Avda. Mas Vila, núm. 184, de Riudellots de la Selva (CP 17457), adreça electrònica info@effimer.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona  
 
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Koly Commodities s.l., o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Koly Commodities s.l.presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis productes. Koly Commodities s.l. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (www.effimer.com). Koly Commodities s.l. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://effimer.com/ (framing).
 
 
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de [contacte] d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.
 
 
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Koly Commodities s.l. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Koly Commodities s.l. manifesta que les referències de les [creacions, productes i serveis] que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Koly Commodities s.l. fins a la contractació expressa d’una comanda.
Koly Commodities s.l. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
[Koly Commodities s.l. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
 
 
CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
Los usuarios que vieron este producto tambien vieron.